Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci na MěÚ Lipník nad Bečvou

socialni_prace-letak_MeU_Lipnik.pdfUkliďme Česko - Ukliďme společně náš Týn

Datum konání: 6. 4. 2024

Ukliďme Česko - ukliďme naši obec - plakát.pdf

Odkaz pro registraci na úklidovou akciPřipomínkování výlukového jízdního řádu 1.4. - 16.6.2024

Týn nad Bečvou

 
Vážení občané,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované úplné uzavírce silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou při akci „II/437 Týn nad Bečvou, ul. Lipnická a Záhorská“ v termínu od 1. 4. 2024 do 16. 6. 2024.
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 920522 a 920944 dopravce Arriva autobusy a.s.

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny následovně:

Linka 920522

Spoje projíždějící Týnem n. B. směr Lipník n. B. nebo Lhota – Přerov:
Spoje (č. 24, 25, 27 a 33), které provádí závlek ze silnice II/437 až do zastávky Týn n.Bečvou,točna a pokračují dále směr Lhota / Přerov, nebo směr Lipník n. B., budou v Týně n. B. zkráceny a vedeny po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí a náhradou obslouží provizorní zastávku Týn n.Bečvou,náves před budovu Muzea Bedřicha Smetany, vrátí se stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna, odkud budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou přes Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – Kladníky – Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,náves nebude těmito spoji obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude pro oba směry přemístěná o cca 50 m zpět před budovu Muzea Bedřicha Smetany k náhradnímu označníku.
Zastávky Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Spoje (č. 2 a 3) budou ukončeny/začínat v zastávce Týn n.Bečvou,,točna.

Ostatní spoje, které pouze projíždí obcí po silnici II/437 budou v Týně n. B. vedeny po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí na ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest., vrátí se stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna, odkud budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou přes Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – Kladníky – Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude těmito spoji obousměrně obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Linka 920944
Spoj č. 19 bude v Týně n. B. vedený po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí na ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest. a bude pokračovat zpět ve své trase směr Za Vodou – Hlinsko dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Spoj č. 2 bude nově obsluhovat zastávku Lhota,,náves s odjezdem v 4:57 náhradou za linku 920522 spoj 2.

Spoj č. 20 bude po obsluze stávající zastávky Lhota,náves a otočení veden objízdnou trasou ze Lhoty ve směru Kladníky, Hlinsko do Týna n. B. po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí na ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest. a bude pokračovat zpět ve své trase směr Lipník n. B. dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Z důvodu trasování linky po objízdné trase bylo nutné změnit pořadí obsluhovaných zastávek od zastávky Hlinsko,,pož.zbroj. do zastávky Lhota,,náves.

Linka 920524
Z důvodu zajištění oběhů vozidel bylo nutno opozdit spoj 13 na odjezdu ze zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. o 10 min na 15:45.
 
Na dotčené linky 920522, 920524 a 920944 byly vypracovány návrhy výlukových jízdních řádů, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Jízdní řády přikládáme v příloze k nahlédnutí ZDE: 920944; 920522; 920524.
 
Případné připomínky  k těmto změnám mohou občané učinit s uvedením zásadních důvodů k případné argumentaci písemně na e-mail obec@tynnadbecvou.cz nejpozději do 20.03.2024.


SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU + SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Datum konání: 23. 3. 2024

Hasiči Týn nad Bečvou provedou v sobotu 23.03.2024 od 8 hodin sběr železného šrotu v obci. Železný šrot nechte prosím před svými domy. Za spolupráci děkují hasiči. V obci budou rovněž přistaveny vlečky na velkoobjemový odpad.Projekt "Aktivní život po 50+ nekončí"

Pro zájemce a uchazeče ve věku 55+ v Olomoucké aglomeraci.

Leták "Aktivní život po 50+ nekončí"Upozornění na falešné bankéře

Datum konání: 1. 3. 2024 - 31. 12. 2024

Průvodní dopis - falešní bankéři.pdf

Podvodní bankéři - leták.pdfPODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ ZA ROK 2023 - DŮLEŽITÉ INFORMACE

Datum konání: 21. 2. 2024 - 2. 7. 2024

Leták_Termíny pro podání přiznání.pdf

Leták_Prodloužené úřední hodiny.pdf

Leták_Daňové přiznání online.pdf

Leták Lipník.pdfTÝNSKÝ SLIVKOŠT 15.03.2024

Datum konání: 15. 3. 2024

Komise kulturní a sportovní obce Týn nad Bečvou zve srdečně všechny občany na TÝNSKÝ SLIVKOŠT v pátek 15.03.2024 od 18 h. na velkém sále obecního úřadu Týn n.B.. Ka tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika OKYBAČA. Bohaté občerstvení zajištěno. Do soutěže o nejlepší slivovici prosíme vzorky o objemu 0,3 l. Označené vzorky se mohou odevzdávat v kanceláři OÚ nebo u p. Janýškové, Svobody 217 - do středy 13.03.2024. Těšíme se na vás a zveme k příjemnému posezení.MASOPUST + OSTATKOVÁ ZÁBAVA

Datum konání: 10. 2. 2024

SRPŠ při ZŠ a MŠ Týn nad Bečvou zve srdečně všechny občany na tradiční masopustní průvod masek s medvědem a večerní ostatkovou zábavu v sobotu 10.02.2024.

Průvod masek - sraz v 7:50 h v přestrojení před školou, v 8:00 h odchod za doprovodu kapely do vsi.

Večerní zábava - od 20:00 h na velkém sále Obecního úřadu Týn nad Bečvou, vstupné 100,- Kč. Bude přichystána tombola a občerstvení. K tanci a poslechu zahraje DJ PANČA.

plakát ostatky 2024.docxTříkrálová sbírka 2024

Lipník + vesnice do nástěnky.docx