Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu byly vyhlášeny uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o   vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb.

V České republice se volby do Evropského parlamentu uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024, tzn. že voliči mohou hlasovat na území České republiky ve dvou dnech. V pátek 7. června 2024 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. června od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličský průkaz vydává na žádost obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.
Žádost lze podat ode dne vyhlášení voleb, a to buď osobně nejpozději do 5.6.2024 do 16 hodin, nebo písemně nejpozději do 31.5.2024 do 16 hodin. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.
Voličský průkaz lze vydat nejdříve od 23.5.2024. V případě ztráty nebo odcizení se nový voličský průkaz ani duplikát nevydává.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP.pdf

Stanovení minimálního počtu členů OVK.pdf

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4. 2024 do 7.6.2024

Informace o počtu a sídle volebního okrsku.pdf

Jmenování zapisovatele OVK.pdf

Informace pro občany jiných členských států EU.pdf

Information for citizens of other EU member states.pdf

Pozvánka na 1. zasedání OVK EP.pdf

 

Výsledky voleb dle jednotlivých volebních období je možné zjistit na webových stránkách Českého statistického úřadu - www.volby.cz .

Výsledky voleb

 

23. 5. Vladimír

Zítra: Jana

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou
LETAK

Odkaz na mapu pasportu komunikací obce Týn nad Bečvou http://tyn.gis4u.cz

Návštěvnost stránek

383180