Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj a kultura > Dotace > Dotace Olomoucký kraj

Dotace

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020" dotační titul - Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 na projekt "Pořízení drobného majetku knihovny v Týně nad Bečvou"

Propagace - projekt Pořízení drobného majetku knihovny v Týně nad Bečvou

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH 2020" dotační titul - Dotace na přízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 na projekt "Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Týn nad Bečvou".

Propagace - projekt věcné vybavení JSDH 2020.docx

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH" dotační titul č. 2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje na projekt "Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Týn nad Bečvou".

PROJEKT - JSDH automobil.docx

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2019 z dotačního programu "Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019" na projekt "Obnova drobného majetku kulturního sálu v Týně nad Bečvou"

Propagace - PROJEKT Obnova drobného majetku kulturního sálu v Týně nad Bečvou.docx

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v  r. 2018 z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018" na projekt "Vybudování rodinného parku v Týně nad Bečvou"

propagace - rodinný park.docx

 

Podpora Olomouckého kraje v r. 2017 z dotačního programu "Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017" na projekt "Příprava a vydání knižní publikace s názvem: TÝN NAD BEČVOU - Dějiny a současnost obce"

Propagace - projekt knižní publikace TÝN NAD BEČVOU - Dějiny a současnost obce.doc

 

Propagace "Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem"

Propagace - vodovod za hrbitovem.doc

 

Logo Olomouckého kraje

Podpora Olomouckého kraje v r. 2015 - Pořízení přenosných zásahových prostředků - čerpadla - vybavení pro JSDH

Publicita - hasici dotace r. 2015.doc

Logo Olomouckého kraje

Podpora Olomouckého kraje z POV 2012 - Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000-29,850 č. 4L/01 - ochranná hráz - DÚR

Propagace - Protipovodnova opatreni na rece Becve.pdf