Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení, zápisy

Vyhlášky,nařízení,zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a Nařízení Obce Týn nad Bečvou

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje OZV č. 5/2019 ze dne 16.12.2019

19.05.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

 

01.01.2021

Řád veřejného pohřebiště obce Týn nad Bečvou

02.09.2020
Řád parkoviště obce Týn nad Bečvou 02.09.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , kterou se zrušuje OZV č. 2/2015 ze dne 26.11.2015. 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010 ze dne 16.12.2010 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku ze vstupného, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 ze dne 24.02.2011 a OZV č. 3/2012 ze dne 22.11.2012. 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zrušuje OZV č. 2/2011 ze dne 24.02.2011. 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje OZV č. 3/2010 ze dne 16.12.2010.

01.01.2020

Jednací řád Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou

01.07.2020

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou

 

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

26.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

01.10.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze vstupného

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

15.06.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze vstupného

zrušeno

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

zrušeno

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

zrušeno

Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 2/2009, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2010

Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2009 o zimní údržbě místních komunikací a chodníků

30.11.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

12.11.2009

Doplněk č. 1 k nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 ze dne 19.09.2006 Tržní řád
Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

01.01.2008

Nařízení obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 - Tržní  řád

20.09.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

08.09.2006

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2005 O závazných částech Územního plánu obce Týn nad Bečvou

21.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou seruší obecně závazná vyhláška č. 6/95, která byla schválena dne 9.10.1995 ostanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, škoních klubů a zájmových kroužků v nich zřizovaných, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/99 schválené dne 19.8.1999

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2003 - Požární řád

15.09.2003

Řád veřejného pohřebiště obce Týn nad Bečvou

01.11.2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat

01.01.2002

Vyhláška zastupitelstva č. 5/1995 o znaku a praporu obce Týn nad Bečvou a jejich užívání

31.10.1995

UPOZORNĚNÍ pro občany a organizace! V souladu s Doplňkem č.1 k nařízení č.1/2006 - Tržní řád je na území Obce Týn nad Bečvou PODOMNÍ A POCHŮZKOVÝ PRODEJ ZAKÁZÁN !

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2018-2022

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2014 - 2018

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2010 - 2014

 

Usnesení rady obce - volební období 2018-2022

Usnesení rady obce - volební období 2014-2018

Usnesení rady obce - volební období 2010-2014