Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení, zápisy

Vyhlášky,nařízení,zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a Nařízení Obce Týn nad Bečvou

Název vyhlášky

Účinnost

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Týn nad Bečvou 13.11.2023
Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2023, kterým se ruší Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2022 o zimní údržbě místních komunikací a chodníků 13.11.2023
OZV o místním poplatku ze vstupného 01.01.2024
OZV o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2024
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024
OZV o místním poplatku z pobytu

01.01.2024

OZV Týn nad Bečvou o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

01.01.2024

Dodatek č. 3 Řádu parkoviště obce Týn nad Bečvou od 01.11.2023

01.11.2023

Dodatek č. 2 Řádu parkoviště obce Týn nad Bečvou od 16.5.2023

zrušeno

OZV 2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2023

Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2022 o zimní údržbě místních komunikací a chodníků

zrušeno

Dodatek č. 1 Řádu parkoviště obce Týn nad Bečvou od 1.12.2021

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zrušeno

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje OZV č. 5/2019 ze dne 16.12.2019

19.05.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

 

01.01.2021

Řád veřejného pohřebiště obce Týn nad Bečvou

02.09.2020
Řád parkoviště obce Týn nad Bečvou od 1.7.2021 01.07.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , kterou se zrušuje OZV č. 2/2015 ze dne 26.11.2015. zrušeno
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010 ze dne 16.12.2010 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku ze vstupného, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 ze dne 24.02.2011 a OZV č. 3/2012 ze dne 22.11.2012. 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se zrušuje OZV č. 2/2011 ze dne 24.02.2011. 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 - o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje OZV č. 3/2010 ze dne 16.12.2010.

zrušeno

Jednací řád Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou

zrušeno

 

Jednací řád Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou

 

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu

26.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

01.10.2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku ze vstupného

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

15.06.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze vstupného

zrušeno

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

zrušeno

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2010 o místním poplatku ze psů

zrušeno

Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 2/2009, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2000, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

01.01.2010

Nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2009 o zimní údržbě místních komunikací a chodníků

zrušeno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

12.11.2009

Doplněk č. 1 k nařízení Obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 ze dne 19.09.2006 Tržní řád
Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týn nad Bečvou

zrušeno

Nařízení obce Týn nad Bečvou č. 1/2006 - Tržní  řád

20.09.2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

08.09.2006

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2005 O závazných částech Územního plánu obce Týn nad Bečvou

21.09.2005

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou seruší obecně závazná vyhláška č. 6/95, která byla schválena dne 9.10.1995 ostanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin, škoních klubů a zájmových kroužků v nich zřizovaných, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/99 schválené dne 19.8.1999

01.01.2005

Obecně závazná vyhláška obce Týn nad Bečvou č. 1/2003 - Požární řád

15.09.2003

Řád veřejného pohřebiště obce Týn nad Bečvou

01.11.2002

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se upravují některé povinnosti držitelů domácích zvířat

01.01.2002

Vyhláška zastupitelstva č. 5/1995 o znaku a praporu obce Týn nad Bečvou a jejich užívání

31.10.1995

UPOZORNĚNÍ pro občany a organizace! V souladu s Doplňkem č.1 k nařízení č.1/2006 - Tržní řád je na území Obce Týn nad Bečvou PODOMNÍ A POCHŮZKOVÝ PRODEJ ZAKÁZÁN !

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon

Popis

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2022 - 2026

Usnesení Zastupitelstva obce č. 10 ze dne 21.03.2024

Usnesení Zastupitelstva obce č. 9 ze dne 22.01.2024

Usnesení Zastupitelstva obce č. 8 ze dne 14.12.2023

Usnesení Zastupitelstva obce č. 7 ze dne 07.11.2023

Usnesení Zastupitelstva obce č. 6 ze dne 07.09.2023

Usnesení Zastupitelstva obce č. 5 ze dne 15.06.2023

Usnesení Zastupitelstva obce č. 4 ze dne 03.04.2023

Usnesení Zastupitelstva obce č. 3 ze dne 02.03.2023

Usnesení Zastupitelstva obce č. 2 ze dne 13.12.2022

Usnesení Zastupitelstva obce č. 1 ze dne 19.10.2022

 

Usnesení rady obce - volební období 2022 - 2026

 

Usnesení Rady obce č. 29 ze dne 26.03.2024

Usnesení Rady obce č. 28 ze dne 28.02.2024

Usnesení Rady obce č. 27 ze dne 22.0.12024

Usnesení Rady obce č. 26 ze dne 15.01.2024

Usnesení Rady obce č. 25 ze dne 29.12.2023

Usnesení Rady obce č. 24 ze dne 06.12.2023

Usnesení Rady obce č. 23 ze dne 27.11.2023

Usnesení Rady obce č. 22 ze dne 13.11.2023

Usnesení Rady obce č. 21 ze dne 25.10.2023

Usnesení Rady obce č. 20 ze dne 11.10.2023

Usnesení Rady obce č. 19 ze dne 20.09.2023

Usnesení Rady obce č. 18 ze dne 23.08.2023

Usnesení Rady obce č. 17 ze dne 07.08.2023

Usnesení Rady obce č. 16 ze dne 12.07.2023

Usnesení Rady obce č. 15 ze dne 26.06.2023

Usnesení Rady obce č. 14 ze dne 31.05.2023

Usnesení Rady obce č. 13 ze dne 29.05.2023

Usnesení Rady obce č. 12 ze dne 15.05.2023

Usnesení Rady obce č. 11 ze dne 12.4.2023

Usneseni Rady obce č 10 ze dne 22.03.2023

Usnesení Rady obce č. 9 ze dne 15.03.2023

Usneseni Rady obce č. 8. ze dne 22.02.2023

Usnesení Rady obce č. 7 ze dne 15.02.2023

Usnesení Rady obce č. 6 ze dne 25.01.2023

Usnesení Rady obce č. 5 ze dne 12.01.2023

Usnesení Rady obce č. 4 ze dne 30.12.2022

Usnesení Rady obce č. 3 ze dne 30.11.2022

Usnesení Rady obce č. 2 ze dne 21.11.2022

Usnesení Rady obce č. 1 ze dne 02.11.2022

 

 

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2018-2022

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2014 - 2018

Usnesení zastupitelstva obce - volební období 2010 - 2014

 

Usnesení rady obce - volební období 2018-2022

Usnesení rady obce - volební období 2014-2018

Usnesení rady obce - volební období 2010-2014