Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj a kultura > Dotace

Dotace Ministerstva zemědělství

Obnova severního oplocení hřbitova v obci Týn nad Bečvou

 Propagace - obnova severního oplocení hřbitova

 ministerstvo-zemedelstvi-logo-vector.png

Dotace Ministerstvo životního prostředí

Revitalizace sídelní zeleně - Týn nad Bečvou

Propagace - Revitalizace sídelní zeleně Týn nad Bečvou

Dotace Olomoucký kraj

Revitalizace předprostoru hřbitova v obci Týn nad Bečvou

Propagace - Revitalizace předprostoru hřbitova v obci Týn nad Bečvou

    

Dotace životní prostředí

Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou

 Propagace - Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou.pdf

 

 

Dotace Ministerstva životního prostředí

"Revitalizace sídelní zeleně - Týn nad Bečvou"

Propagace - revitalizace sídelní zeleně MŽP.docx

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj

"Hřiště aktivního a pasivního odpočinku p.č. 39/2 k.ú. Týn nad  Bečvou"

Propagace - hřiště aktivního a pasivního odpočinku

"Revitalizace obecního úřadu Týn nad Bečvou/půdorys 1. NP - 1. etapa"

Propagace - revitalizace OÚ

 

"Obnova oplocení hřbitova v Týně nad Bečvou"

Propagace - Oplocení hřbitova MMR ČR.docx

Dotace Ministerstva vnitra ČR 

"Týn nad Bečvou - Dopravní automobil"

Propagace - MV ČR dopravní automobil SDH.docx

ROP Střední Morava

Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou

Propagace - Muzeum B.Smetany.pdf

logo ROP[1].jpg

Cyklostezka Týn nad Bečvou

Publicita- Cyklostezka Tyn nad Becvou.pdf

logo ROP[1][1].jpg

Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.B. - I.etapa

Publicita-Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.B. – I.etapa.pdf

logo ROP[1][1].jpg

 Dotace Olomoucký kraj

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020" dotační titul - Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 na projekt "Pořízení drobného majetku knihovny v Týně nad Bečvou"

Propagace - projekt Pořízení drobného majetku knihovny v Týně nad Bečvou

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH 2020" dotační titul - Dotace na přízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 na projekt "Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Týn nad Bečvou".

Propagace - projekt věcné vybavení JSDH 2020.docx

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH" dotační titul č. 2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje "Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Týn nad Bečvou".

 

PROJEKT - JSDH automobil

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2019 z dotačního programu "Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019" na projekt "Obnova drobného majetku kulturního sálu v Týně nad Bečvou"

Propagace - PROJEKT Obnova drobného majetku kulturního sálu v Týně nad Bečvou.docx

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v  r. 2018 z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018" na projekt "Vybudování rodinného parku v Týně nad Bečvou"

propagace - rodinný park.docx

 

Podpora Olomouckého kraje v r. 2017 z dotačního programu "Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017" na projekt "Příprava a vydání knižní publikace s názvem: TÝN NAD BEČVOU - Dějiny a současnost obce"

Propagace - projekt knižní publikace TÝN NAD BEČVOU - Dějiny a současnost obce.doc

 

Propagace "Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem"

Propagace - vodovod za hrbitovem.doc

 

Logo Olomouckého kraje

Podpora Olomouckého kraje v r. 2015 - Pořízení přenosných zásahových prostředků - čerpadla - vybavení pro JSDH

Publicita - hasici dotace r. 2015.doc

Logo Olomouckého kraje

Podpora Olomouckého kraje z POV 2012 - Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000-29,850 č. 4L/01 - ochranná hráz - DÚR

Propagace - Protipovodnova opatreni na rece Becve.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU 2021

Zásady pro poskytování programových dotací v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy, zájmových aktivit organizací a spolků a v sociální oblasti s účinností od 19.09.2016

Přílohy č. 1,2,4 k zásadám pro poskytování programových dotací

Příloha č. 3 k zásadám pro poskytování programových dotací

Poskytnuté granty

Poskytnuté granty v r. 2011

Poskytnuté granty v r. 2012

Poskytnuté granty v r. 2013

Poskytnuté granty v r. 2014

Poskytnuté granty v r. 2015 

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2016

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2017

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2018

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2019

Poskytnutí programových dotací - grantů v roce 2020

Fulltextové vyhledávání

6. 12. Mikuláš

Zítra: Ambrož, Benjamín

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou
LETAK

Odkaz na mapu pasportu komunikací obce Týn nad Bečvou http://tyn.gis4u.cz

Návštěvnost stránek

317181