Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj a kultura > Dotace

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj

Obnova místních komunikací - Týn nad Bečvou

Publicita - Obnova místních komunikací - Týn nad Bečvou

Obnova objektu OÚ č. p. 160 v Týně nad  Bečvou"

Publicita - Obnova objektu OÚ č.p. 160 v Týně nad Bečvou

Dotace Ministerstva životního prostředí

Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Týn nad Bečvou 

Propagace - Lokální výstražný a varovný systém, digitální povodňový plán pro obec Týn nad Bečvou FS

                        

 

Dotace Olomoucký kraj

 

Rekonstrukce parkoviště pod hradem v obci Týn nad Bečvou

Propagace - Rekonstrukce parkoviště pod hradem v obci Týn nad Bečvou

tynnb-logo-2.png    

Vybudování autobusového výstupu a parkovacích stání v obci Týn nad Bečvou

Propagace - Vybudování autobusového výstupu a parkovacích stání

tynnb-logo-2.png       

Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Týn nad Bečvou - obleky

Propagace - Pořízení technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Týn nad Bečvou 2023

tynnb-logo-2.png

Týn nad Bečvou - splašková kanalizace a ČOV - II. etapa

Propagace - Týn nad Bečvou - splašková kanalizace a ČOV - II. etapa

tynnb-logo-2.png

Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Týn nad Bečvou - vozík

Propagace - Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti pro JSDH Týn nad Bečvou

tynnb-logo-2.png

Vybudování zázemí pro návštěvníky hradu Helfštýn včetně stellplatzu

Propagace - Vybudování zázemí pro návštěvníky hradu Helfštýn včetně stellplatzu

Promotion - Construction of facilities for visitors to Helfštýn Castle, including Stellplatz

tynnb-logo-2.png

Rekonstrukce 2. NP Muzea B. Smetany v Týně nad Bečvou

Propagace - Rekonstrukce 2.NP Muzea B. Smetany

tynnb-logo-2.png

 

Dotace Ministerstva zemědělství

Týn nad Bečvou - splašková kanalizace a ČOV - I. etapa a II. etapa

Publicita - Týn nad Bečvou - splašková kanalizace a ČOV - I. etapa a II. etapa

ministerstvo-zemedelstvi-logo-vector.png

Obnova páteřní pěšiny na hřbitově v Týně nad Bečvou

Publicita - Obnova páteřní pěšiny na hřbitově v Týně nad Bečvou

ministerstvo-zemedelstvi-logo-vector.png

Obnova severního oplocení hřbitova v obci Týn nad Bečvou

 Propagace - obnova severního oplocení hřbitova

 ministerstvo-zemedelstvi-logo-vector.png

Dotace Ministerstvo životního prostředí

Revitalizace obce Týn nad Bečvou

Publicita - Revitalizace obce Týn nad Bečvou

                              

Revitalizace sídelní zeleně - Týn nad Bečvou

Propagace - Revitalizace sídelní zeleně Týn nad Bečvou

Dotace Olomoucký kraj

Revitalizace předprostoru hřbitova v obci Týn nad Bečvou

Propagace - Revitalizace předprostoru hřbitova v obci Týn nad Bečvou

    

Dotace životní prostředí

Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou

 Propagace - Nakládání s odpady v obci Týn nad Bečvou.pdf

 

 

Dotace Ministerstva životního prostředí

"Revitalizace sídelní zeleně - Týn nad Bečvou"

Propagace - revitalizace sídelní zeleně MŽP.docx

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj

"Hřiště aktivního a pasivního odpočinku p.č. 39/2 k.ú. Týn nad  Bečvou"

Propagace - hřiště aktivního a pasivního odpočinku

"Revitalizace obecního úřadu Týn nad Bečvou/půdorys 1. NP - 1. etapa"

Publicita - Revitalizace obecního úřadu Týn nad Bečvou

 

"Obnova oplocení hřbitova v Týně nad Bečvou"

Propagace - Oplocení hřbitova MMR ČR.docx

Dotace Ministerstva vnitra ČR 

"Týn nad Bečvou - Dopravní automobil"

Propagace - MV ČR dopravní automobil SDH.docx

ROP Střední Morava

Muzeum Bedřicha Smetany v Týně nad Bečvou

Propagace - Muzeum B.Smetany.pdf

logo ROP[1].jpg

Cyklostezka Týn nad Bečvou

Publicita- Cyklostezka Tyn nad Becvou.pdf

logo ROP[1][1].jpg

Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.B. - I.etapa

Publicita-Výstavba části cyklostezky Bečva v úseku Týn n.B. – I.etapa.pdf

logo ROP[1][1].jpg

 Dotace Olomoucký kraj

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020" dotační titul - Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 na projekt "Pořízení drobného majetku knihovny v Týně nad Bečvou"

Propagace - projekt Pořízení drobného majetku knihovny v Týně nad Bečvou

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH 2020" dotační titul - Dotace na přízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 na projekt "Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Týn nad Bečvou".

Propagace - projekt věcné vybavení JSDH 2020.docx

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2020 z dotačního programu "Program na podporu JSDH" dotační titul č. 2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje "Pořízení dopravního prostředku pro JSDH Týn nad Bečvou".

 

PROJEKT - JSDH automobil

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v r. 2019 z dotačního programu "Program na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019" na projekt "Obnova drobného majetku kulturního sálu v Týně nad Bečvou"

Propagace - PROJEKT Obnova drobného majetku kulturního sálu v Týně nad Bečvou.docx

tynnb-logo-2.png

Podpora Olomouckého kraje v  r. 2018 z dotačního programu "Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018" na projekt "Vybudování rodinného parku v Týně nad Bečvou"

propagace - rodinný park.docx

 

Podpora Olomouckého kraje v r. 2017 z dotačního programu "Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017" na projekt "Příprava a vydání knižní publikace s názvem: TÝN NAD BEČVOU - Dějiny a současnost obce"

Propagace - projekt knižní publikace TÝN NAD BEČVOU - Dějiny a současnost obce.doc

 

Propagace "Obec Týn nad Bečvou - vodovod za hřbitovem"

Propagace - vodovod za hrbitovem.doc

 

Logo Olomouckého kraje

Podpora Olomouckého kraje v r. 2015 - Pořízení přenosných zásahových prostředků - čerpadla - vybavení pro JSDH

Publicita - hasici dotace r. 2015.doc

Logo Olomouckého kraje

Podpora Olomouckého kraje z POV 2012 - Protipovodňová opatření na řece Bečvě v úseku ř. km 29,000-29,850 č. 4L/01 - ochranná hráz - DÚR

Propagace - Protipovodnova opatreni na rece Becve.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR