Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace > Databáze poskytovaných informací na žádost

Databáze poskytovaných informací na žádost

Rok 2011

 Ev.č. žádosti  Datum podání žádosti  Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  Dat. odeslání odpovědi  Odpověď na žádost o informaci
 1  25.1.2011 Platba místního poplatku za komunál. odpad, převod pozemků  2.2.2011,7.2.2011

 Informace k platbě poplatku za komunál. odpad

Informace k převodu pozemků

 2  28.1.2011 Plánované projekty obce Týn nad Bečvou v roce 2011  11.2.2011  Plánované projekty obce v roce 2011
 3  1.2.2011 Vypořádání pohledávek  4.2.2011  Informace k vypořádání pohledávek
 4  31.3.2011 Plánované projekty obce Týn nad Bečvou v roce 2011  14.4.2011  Plánované projekty obce v roce 2011-2

Rok 2012

 Ev.č. žádosti  Datum podání žádosti  Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  Dat. odeslání odpovědi  Odpověď na žádost o informaci
 1  10.1.2012  Bezbariérový přístup  20.1.2012  Poskytnutí informace - bezbariérový přístup
 2  29.2.2012  Výherní hrací přístroje  15.3.2012  Poskytnutí informace - výherní hrací přístroje
 3  6.3.2012 Plánované projekty obce Týn nad Bečvou v roce 2012   22.3.2012  Plánované projekty obce v roce 2012

Rok 2013

 Ev.č. žádosti  Datum podání žádosti  Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  Dat. odeslání odpovědi  Odpověď na žádost o informaci
 1  29.1.2013  Plánované projekty obce Týn nad Bečvou v roce 2013  12.2.2013  Plánované projekty obce v roce 2013
 2  20.3.2013 Plánované projekty obce Týn nad Bečvou v roce 2013   26.3.2013  Plánované projekty obce v roce 2013-2
 3  4.12.2013 Složení ZO, RO a vedení obce   11.12.2013  Jmenné složení ZO, RO a vedení obce

Rok 2014

 Ev.č. žádosti  Datum podání žádosti  Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.  Dat. deslání odpovědi  Odpověď na žádost o informaci
 1  31.3.2014 Plánované projekty obce Týn nad Bečvou v roce 2014  4.4.2014  Plánované projekty obce v r. 2014 
 2 6.8.2014   Kandidátní listiny podané registračnímu úřadu 13.8.2014  Kandidátní listiny 

Rok 2015

Ev.č. žádosti

Datum podání žádosti

Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dat. odeslání odpovědi

Odpověď na žádost o informaci

 1  12.1.2015

     Plánované projekty obce      Týn nad Bečvou v roce 2015 

 26.1.2015

Informace k plánovaným projektům obce Týn n.B. v r. 2015 
 2 20.4.2015

 Právní informační systém

29.4.2015 

Odpovědní formulář - právní informační systém 
 3 11.11.2015

Zdravotní stav lípy u kostela,    sporný úsek komunikace v     ul. Zahradní v Týně n.B. 

18.11.2015 

Stav lípy u kostela + sporný úsek komun. ul. Zahradní

Stanovisko k lípě u kostela 

4 28.12.2015

 Vyjádření policie k omezení provozu ul. Zahradní, měření v části ul. Zahradní, křižovatka silnic v ul. Lipnická a Záhorská

11.1.2016 

Sdělení k žádosti 

Stanovisko DI Přerov

měření v části ul. Zahradní

křižovatka silnic ul. Lipnická a Záhorská

Křižovatka silnic v ul. Lipnická a Záhorská

Rok 2016

 Ev.č.

žádosti

Datum podání žádosti

Předmět žádosti o informaci dle zákonač. 106/1999 Sb.

Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1 26.1.2016

Stanovisko k dopravní situaci v ul. Zahradní v Týně nad Bečvou

 8.2.2016 Stanovisko DI Přerov k dopravní situaci ul. Zahradní v Týně n.B.
2 9.2.2016

Podklad k zajištění dopravní obslužnosti objektů v ul. Zahradní, Týn nad Bečvou 

22.2.2016  Vyjádření projektanta k doprav. situaci ul. Zahradní v Týně n.B.
3 12.2.2016

Plánované projekty Obce Týn nad Bečvou v roce 2016 

 24.2.2016  Plánované projekty obce v roce 2016
4 18.2.2016

Smlouva o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství + dodatky 

 3.3.2016

Poskytnutí informace

Smlouva o pokytování kompl. služeb v odpad. hospod. 

Dodatek č. 215

Dodatek č. 715

 5  1.3.2016

 Poskytnutí informací k řešení situace      v ul. Zahradní

 14.3.2016

Poskytnutí informace - ul. Zahradní

Pasport místních komunikací

 6  23.3.2016

Poskytnutí informace k firmě vyvážející komunální odpad v obci 

 5.4.2016

Poskytnutí informace - firma vyvážející komun. odpad

 7  6.4.2016

Poskytnutí informace - stanovisko DI Přerov k DZ ul.Zahradní 

 18.4.2016

 Poskytnutí informace - stanovisko DI Přerov

Stanovisko DI Přerov k DZ ul. Zahradní

 8  3.3.2016

Poskytnutí informace - zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Týn n.B. ze dne 11.2.2016 

 11.5.2016

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Týn n.B. ze dne 11.2.2016

 9  12.5.2016

Poskytnutí informace - oprava vozovky, lípa u kostela

 26.5.2016

Poskytnutí informace - oprava vozovky, lípa

 10  10.6.2016

Poskytnutí informace - místní komunikace 

 24.6.2016

Poskytnutí informace - pasport komunikací

 11  16.6.2016

Poskytnutí informace - pozemky 924/1 a 925/1 ul. Zahradní 

 30.6.2016

Poskytnutí informace - pozemky ul. Zahradní

 12  1.8.2016

Poskytnutí informace - oprava komunikací v obci  

 15.8.2016

Poskytnutí informace - oprava komunikací

 13  9.9.2016

Poskytnutí informace - kopie zápisu 32. a 33. schůze rady obce 

 23.9.2016

žadateli byly zaslány fotokopie zápisů schůze rady obce Týn n.B. č. 32 a 33

 14  14.9.2016

Poskytnutí informace - dopis MV ČR 

 27.9.2016

Poskytnutí informace - dopis MV ČR

 15  19.9.2016

Poskytnutí informace - kopie zápisu 12. zasedání zatupitelstva obce 

 3.10.2016

 Poskytnutí informace - kopie zápisu 12. zasdání ZO

Zápis z 12. zasedání ZO ze dne 15.9.2016

 16  29.9.2016

Poskytnutí informace - fotopast 

 12.10.2016

Poskytnutí informace - fotopast

 17  3.10.2016

Poskytnutí informace - Poskytnutí zápisu z 35. schůze RO 

 18.10.2016

Poskytnutí informace - zápis z 35. schůze RO

 18  3.10.2016

Poskytnutí informace - dopis MV ČR, stanovisko DI Přerov 

 18.10.2016

Poskytnutí informace - dopis MV ČR, stanovisko DI Přerov

 19  3.10.2016

Poskytnutí informace - zasílání zápisů RO 

 18.10.2016

Poskytnutí informace - poskytnutí zápisů RO20

 20  17.10.2016

Poskytnutí informace - podnět kontrolnímu výboru 

 25.10.2016

Poskytnutí informace - podnět kontrolnímu výboru

 21  27.10.2016

Poskytnutí informace - místní komunikace obce 

 10.11.2016

Poskytnutí informace - místní komunikace obce

 22  31.10.2016

 Poskytnutí informace - kopie zápisu 35. schůze rady obce

 10.11.2016

Žadateli byla zaslána fotokopie zápisu schůze rady obce Týn n.B. č. 35

 23  2.11.2016

Poskytnutí informace - fotopast 

 15.11.2016

Poskytnutí informace - fotopast I

 24  11.11.2016

 Poskytnutí informace - kopie zápisu 36. schůze rady obce

 

Žadateli byla zaslána fotokopie zápisu schůze rady obce Týn n.B. č. 36

 25  30.9.2016

Poskytnutí informace - dopis MV ČR k problematice zhotovování zápisů RO a ZO, stanovisko obce Týn n.B. k dopisu MV ČR 

 5.12.2016

Upozornění MV ČR

Stanovisko obce k upozornění MV ČR

 26  29.11.2016

Poskytnutí informace - kopie zápisu 37. schůze rady obce 

 12.12.2016

Žadateli byla zaslána fotokopie zápisu schůze rady obce Týn n.B. č. 37

 27  23.12.2016

Poskytnutí inforamace - výše odměny předsedy komise RO, položky materiálu na opravu komunikace

 5.1.2017

Poskytnutí informace

Usnesení 2. zasedání ZO ze dne 11.12.2014

Důvodová zpráva

 28  30.12.2016

Poskytnutí informace - kopie zápisu 38. schůze rady obce 

 13.1.2017

 Žadateli byla zaslána fotokopie zápisu schůze rady obce Týn n.B. č. 38

Rok 2017

Ev. č. žádosti

 Datum podání žádosti

 Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dat. odeslání 

odpovědi 

Odpověď na žádost o informaci 
1

 5.1.2017

Poskytnutí informace - zakázky obce   20.1.2017 

Poskytnutí informace - zakázky obce 

Finanční náklad zakázek - SKD

2

17.1.2017

Poskytnutí informace - kopie zápisu 30. schůze rady obce   30.1.2017 

Žadateli byla zaslána fotokopie zápisu schůze rady obce Týn n.B. č. 30

 30.1.2017

Poskytnutí informace - náklady na likvidaci a skládkování odpadu, tříděný odpad       r. 2015-2016 

 14.2.2017

Poskytnutí informace - odpady - náklady r. 2015-2016

4

 20.2.2017

Plánované projekty obce Týn nad Bečvou v roce 2017 

 24.2.2017

Plánované projekty obce na rok 2017

5

 2.3.2017

Poskytnutí informace - zakázky r. 2014, 2015, 2016 

 27.3.2017

Poskytnutí informace - zakázky r. 2014,2015,2016

Zakázky Fa SKD r. 2015

Zakázky Fa SKD r. 2016

soupisy provedených prací k zakázkám r. 2015

soupisy provedených prací k zakázkám Fa SKD r. 2016

 15.3.2017

Poskytnutí informace - cestovní náhrady za rok 2015,2016,2017 

 28.3.2017

Poskytnutí informace - cestovní náhrady 2015,2016,2017

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Cestovní náhrady rok 2015,2016,2017

 21.3.2017

Poskytnutí informace - odměna ředitelky ZŠ a MŠ Týn n.B., rozpočet ZŠ a MŠ Týn n.B. 

 31.3.2017

Poskytnutí informace - odměna pí. ředitelky, rozpočet ZŠ a MŠ Týn n.B.

8

 29.3.2017

Poskytnutí informace - odpady

12.4.2017

Poskytnutí informace - odpady 

9

 30.3.2017

Poskytnutí informace k fotopasti

13.4.2017

 Poskytnutí informace k fotopasti

10

 30.1.2017

Poskytnutí informace - kopie všech platných smluv i s jejich dodatky, které má obec na likvidaci odpadu

16.6.2017

Protokol o poskytnutí kopie dokumentů.pdf

11

19.6.2017

Poskytnutí informace - Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017

29.6.2017

datova-schranka-dotaznik

12

27.6.2017

Poskytnutí informace - e-podatelna

12.7.2017

Poskytnutí informace - e-podatelna.pdf

13

5.7.2017

Poskytnutí informace - další obalová společnost pro zpětný odběr odpadu

31.7.2017

Poskytnutí informace - další obalová společnost pro zpětný odběr odpadů.pdf

14

27.6.2017

Poskytnutí informace - e-podatelna

11.8.2017

Poskytnutí informace - e-podatelna.pdf

15

16.8.2017

Poskytnutí informace - škodliví ptáci

23.8.2017

Poskytnutí informace - škodliví ptáci.pdf

16

11.9.2017

Poskytnutí informace - sociální bydlení

13.9.2017

Poskytnutí informace - sociální bydlení.pdf

Rok 2018

Ev. č. žádosti

 Datum podání žádosti

 Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dat. odeslání 

odpovědi 

Odpověď na žádost o informaci 
1 15.1.2018 Poskytnutí informace - kácení a vysazení stromů 29.1.2018 Poskytnutí informace ke kácení a vysazení stromů
2 16.1.2018 Žádost o poskytnutí soupisu prací Fa SKD 2016,2017. Výsadba a údržba stromů v obci. 9.2.2018 Poskytnutí informace - přehled provedených prací, výsadba stromů a údržba.pdf
3 16.1.2018 Žádost o komplexní prostudování dokumentace MK Týn n.B. - Helfštýn 9.2.2018 Poskytnutí informace - prostudování projekt. dokumentace.pdf
4 2.7.2018 Žádost o prostudování výdajových položek rozpočtu obce pro rok 2017 17.7.2018 Odpověď na žádost - prostudování výdaj. položek rozpočtu pro rok 2017.pdf 
      12.9.2018 Poskytnutí informace - přehled výdajů za rok 2017.pdf
5 2.7.2018 Žádost o poskytnutí informace - hydranty v obci 17.7.2018 Poskytnutí informace - vodovod, hydranty
6 10.9.2018 Žádost o poskytnutí informací - sdělení termínu nahlédnutí a prostudování výsledků šetření Policie ČR + Ošetření lipové aleje k hradu Helfštýn v r. 2018
25.9.2018  Poskytnutí informace - termín nahlédnutí šetření Policie ČR, ošetření lipové aleje.pdf

 Rok 2019

Ev. č. žádosti

 Datum podání žádosti

 Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dat. odeslání 

odpovědi 

Odpověď na žádost o informaci 
1 19.8.2019 Žádost o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu nabídku ve smyslu veřejných zakázek. 30.8.2019

Žádost 106-1999 anonymizovaný dokument.pdf

Poskytnutí odpovědi anonymizace.pdf

 Rok 2020

 

Ev. č.

Datum podání žádosti

Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1 19.8.2020 Žádost o poskytnutí informace, za jakou částku byl či bude prodán pozemek p.č. 1017/31 v k.ú. Týn nad Bečvou 26.8.2020  Žádost o poskytnutí informace anonymizovaná.pdf
        Poskytnutí informace - anonymizovaná.pdf

 Rok 2022

Ev. č. Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1 24.2.2022 Žádost o poskytnutí informace - Odvoz komunálního odpadu v obci Týn nad Bečvou 11.3.2022 Žádost o poskytnutí informace - odvoz komunál. odpadu v obci Týn n.B. anonymizovaná.pdf
         Poskytnutí informace anonym..pdf