Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Připomínkování výlukového jízdního řádu 1.4. - 16.6.2024

Připomínkování výlukového jízdního řádu 1.4. - 16.6.2024Týn nad Bečvou

 
Vážení občané,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované úplné uzavírce silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou při akci „II/437 Týn nad Bečvou, ul. Lipnická a Záhorská“ v termínu od 1. 4. 2024 do 16. 6. 2024.
Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 920522 a 920944 dopravce Arriva autobusy a.s.

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny následovně:

Linka 920522

Spoje projíždějící Týnem n. B. směr Lipník n. B. nebo Lhota – Přerov:
Spoje (č. 24, 25, 27 a 33), které provádí závlek ze silnice II/437 až do zastávky Týn n.Bečvou,točna a pokračují dále směr Lhota / Přerov, nebo směr Lipník n. B., budou v Týně n. B. zkráceny a vedeny po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí a náhradou obslouží provizorní zastávku Týn n.Bečvou,náves před budovu Muzea Bedřicha Smetany, vrátí se stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna, odkud budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou přes Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – Kladníky – Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,náves nebude těmito spoji obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude pro oba směry přemístěná o cca 50 m zpět před budovu Muzea Bedřicha Smetany k náhradnímu označníku.
Zastávky Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Spoje (č. 2 a 3) budou ukončeny/začínat v zastávce Týn n.Bečvou,,točna.

Ostatní spoje, které pouze projíždí obcí po silnici II/437 budou v Týně n. B. vedeny po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí na ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest., vrátí se stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna, odkud budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou přes Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – Kladníky – Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude těmito spoji obousměrně obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Linka 920944
Spoj č. 19 bude v Týně n. B. vedený po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí na ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest. a bude pokračovat zpět ve své trase směr Za Vodou – Hlinsko dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Spoj č. 2 bude nově obsluhovat zastávku Lhota,,náves s odjezdem v 4:57 náhradou za linku 920522 spoj 2.

Spoj č. 20 bude po obsluze stávající zastávky Lhota,náves a otočení veden objízdnou trasou ze Lhoty ve směru Kladníky, Hlinsko do Týna n. B. po ul. Lipnická na náves B. Smetany, kde se otočí na ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest. a bude pokračovat zpět ve své trase směr Lipník n. B. dle platného JŘ.
Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Z důvodu trasování linky po objízdné trase bylo nutné změnit pořadí obsluhovaných zastávek od zastávky Hlinsko,,pož.zbroj. do zastávky Lhota,,náves.

Linka 920524
Z důvodu zajištění oběhů vozidel bylo nutno opozdit spoj 13 na odjezdu ze zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. o 10 min na 15:45.
 
Na dotčené linky 920522, 920524 a 920944 byly vypracovány návrhy výlukových jízdních řádů, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Jízdní řády přikládáme v příloze k nahlédnutí ZDE: 920944; 920522; 920524.
 
Případné připomínky  k těmto změnám mohou občané učinit s uvedením zásadních důvodů k případné argumentaci písemně na e-mail obec@tynnadbecvou.cz nejpozději do 20.03.2024.