Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > "Ošetřovné" pro OSVČ – podací formulář na stránkách www.mpo.cz

"Ošetřovné" pro OSVČ – podací formulář na stránkách www.mpo.czStránka s formulářem žádosti je na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz aktivní dnes od 9.00.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I
 
Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020
Datum vyhlášení: 31. 3. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59
Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena.
Výše dotace: 424 Kč/den
 
Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice.
 
Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:
 
* Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
 
* nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
 
* osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.
 
Postup pro podání žádostí:
Přejděte na webovou stránku www.mpo.cz, najděte odkaz na podací formulář. Vyplňte formulář. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fpmpo20“.
 
Přílohy žádosti: 
Ve formuláři ŽÁDOST O DOTACI žadatel uvede počet dní, za které "ošetřovné" žádá, součástí dokumentu je i čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti. V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje. Dalším dokladem je potvrzení o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.
 
PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL).