Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Seznam vyřazeného DHN a DDHM určeného k prodeji.

Seznam vyřazeného DHN a DDHM určeného k prodeji.Datum konání:
31.8.2020

Rada obce Týn nad Bečvou po projednání, usnesením č. 243/2020 - RO19
1. Schvaluje prodej DHM a DDHM schváleného na likvidaci usnesením č. 190/2019
RO 14 na návrh likvidační komise, dle důvodové zprávy v cenové hodnotě 10 %
pořizovací ceny takto:
a) do 15. 06. 2020 nabídkou spolkům v obci Týn nad Bečvou,
b) od 16. 06. 2020 do 31. 08. 2020 občanům obce Týn nad Bečvou,
c) prodej zájemcům bude probíhat vždy v pátek od 11 do 13 hodin na základě objednání,
2. Ukládá starostovi obce zveřejnit usnesení RO a důvodovou zprávu na úřední desce,
webových stránkách obce a zasláním SMS.
T: 31. 08. 2020

Seznam vyřazeného majetku určeného k prodeji